Ucenic cereale

Importanța rotirii cerealelor

Cerealele trebuie rotite in mod regulat, pentru a evita incrustarea, mucegăirea,  în special dacă nu sunt răcite și ventilate corespunzător. Fără  ventilare calitatea cerealelor se deteriorează rapid. Şnecul-omogenizator rotește întreaga masă de cereale dintr-o magazie fiind astfel potrivit pentru prevenirea deteriorării calității cerealelor, prin utilizarea lui depozitarea produselor fiind mai sigură. Şnecul-omogenizator ajută și la prevenirea dezvoltării micotoxinelor . Înmulțirea fungilor  filamentoşi în condiții adverse are ca rezultat formarea micotoxinelor, care apar destul de des în lanțul alimentar și pot prezenta pericol pentru sănătatea publică. Înmulțirea lor este influențată de sensibilitatea cerealelor și a plantelor oleaginoase, de prezența oxigenului, de temperatură și umiditate. În timpul depozitării cerealelor chiar și în prezența unei umidității reduse se înmulțesc așa numitele mucegaiuri de depozitare.  Producerea de toxine de către acestea este un semn sigur că s-au făcut greșeli tehnice de depozitare, situație ce poate fi evitată prin folosirea şnecului-omogenizator și astfel cerealele nu vor otrăvi animalele.

Principiul de funcționare al şnecului-omogenizator

Şnecul-omogenizator este un echipament folosit pentru amestecarea cerealelor dintr-o magazie. Prin amestecare sunt eliminate focarele din masa de produs, iar aerarea devine mult mai eficientă. Dacă şnecul-omogenizator este așezat pe suprafața masei de produs și se pune în funcțiune motorul, acesta se va adânci singur în masa de produs poziționându-se automat în  poziție verticală și  va începe să rotească cerealele aducând boabele de la adâncime la suprafață.

Beneficii

  • Şnecul-omogenizator nu produce daune în masa de produs
  • Prin utilizarea şnecului-omogenizator cerealele sunt decompactate
  • Are un necesar redus de energie
  • Asigură utilizarea capacității totale a depozitului, întrucât nu este nevoie de delimitarea drumurilor necesare pentru mișcarea produsului
  • Ajută la prevenirea supraîncălzirii și înmulțirea dăunătorilor
  • Setare simplă, economică și eficientă a dimensiunii particulelor